Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Die hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor het compacter en rijker maken van de lesstof. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de groep extra hulp, of bieden we buiten de groep begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor begeleiding en een intensieve kennisuitwisseling tussen specialisten en begeleiders van zowel de opvang als het onderwijs. Zo kennen we bijvoorbeeld een warme overdracht wanneer de peuters voor het eerst naar school gaan; de peuterestafette. Zo kunnen we op kindcentrum Regenboog onderwijs en opvang op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie in de schoolgids.

Op deze pagina leest u meer over de interne ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp
Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Externe ondersteuning

Kindcentrum Regenboog kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de muren van het kindcentrum. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Op deze pagina leest u meer over de externe ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp
Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Kindcentrum Regenboog is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Kindcentrum Regenboog is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met PPO Delflanden en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van PPO Delflanden.

Schoolondersteuningsprofiel

"Het kindcentrum is open, ongedwongen en doelgericht. Er is een goede begeleiding als dat nodig is en terugkoppeling daarover. Leerkrachten geven vertrouwen aan de leerlingen."
Tanne
Vader van Nilay uit groep 4