Opvang

Kindcentrum Regenboog is het 37e kindcentrum van Nederland. Wij bieden één doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang. Zo beginnen de jongste kinderen in de peuteropstap om alvast te wennen aan school en onderhouden de pedagogisch medewerkers van onze opvang nauw contact met de leerkracht van uw kind. Zo bieden wij onderwijs én opvang op maat.

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 7:30 uur is uw kind welkom bij kindcentrum Regenboog. Uw kind wordt om 8:30 uur naar de klas begeleid en na schooltijd opgehaald voor de naschoolse opvang. Na binnenkomst mogen de kinderen zelf fruit en limonade klaarmaken en praten we aan tafel met de kinderen over hun dag op school, hun interesses en welke activiteiten er die dag gedaan kunnen worden. Vervolgens is er tijd om binnen- of buiten te spelen of om een activiteit te doen. U kunt uw kind hier aanmelden voor de opvang.

Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant
Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant

Buitenschools leren

Als kindcentrum kunnen wij een unieke, nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs aanbieden. Dit betekent onder andere dat de onderwerpen die op school aan bod komen, terugkomen tijdens de opvang. Zo beginnen wij bij de opvang met de basis voor 'The Leader in Me' door middel van de pedagogische cirkel. Hierbij focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we hen respect te hebben voor elkaar.

Ook bieden we tijdens de naschoolse opvang activiteiten aan die aansluiten op de onderwerpen op school en de interesses en talenten van de kinderen. Zo kan er onder andere gekookt worden, knutselen we met de kinderen en kan er met de computer gewerkt worden. In de toekomst zullen er nog meer mogelijkheden voor talentontwikkeling worden aangeboden, zoals muziekles of musicalles. 

Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant

Peuteropstap

Voor de allerjongsten bieden bij de peuteropstap aan, waarbij de peuters van de opvang een dagje gaan wennen in de kleutergroep van het onderwijs. Het doel is om de overgang van de opvang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Samen met een pedagogisch medewerker van de opvang wennen zij iedere week een uurtje door te spelen met toekomstige klasgenootjes. Alle kinderen van drie jaar en ouder die minstens één dag naar de opvang gaan mogen meedoen met de Peuteropstap.

Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant
Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant

Gezamenlijke contactmomenten

Omdat wij grote waarde hechten aan de doorlopende leerlijn van uw kind, zowel didactisch als in zijn vrije tijd, organiseren wij een gezamenlijke oudercontact avond. Om een goed en breed beeld te krijgen van uw kind op zowel school als op de BSO is er voor u als ouder de mogelijkheid om met beide zorgdragers een gesprek te voeren. Dit houdt in dat u een gesprek heeft met de leerkracht over het rapport van uw kind en aansluitend met de pedagogisch medewerker over de observaties tijdens de opvang. Op deze manier laten wij opvang en onderwijs nog beter op elkaar aansluiten.

Kinderopvang Nootdorp Kindcentrum Octant

Openingstijden opvang

Voorschoolse opvang: 7:30 - 8:30 uur

Naschoolse opvang: na schooltijd tot 18:30 uur

U kunt uw kind hier aanmelden voor de opvang.