Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Kindcentrum Regenboog?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden voor de opvang kan via deze link.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Kindcentrum Regenboog?

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur (locatie Sytwinde)/8.15 uur (locatie Julianastraat) van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. Dit kunt u doorgeven door een Parroberichtje aan de leerkracht van uw kind te sturen. Denkt u eraan om uw kind ook bij de BSO af te melden als dit van toepassing is? Van harte beterschap alvast!

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wat is een kindcentrum?

Een kindcentrum is een plek waar onderwijs en kinderopvang samenkomen en naadloos op elkaar aansluiten. We passen onze manier van werken op elkaar aan, zodat de ontwikkeling van uw kind al begint zodra hij of zij naar de opvang van SkippyPePijn gaat. Ook de latere voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn volgt in één lijn de ontwikkeling van uw kind op school. Op deze manier is kindcentrum Regenboog een veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind zich van 0 tot 13 jaar kan ontwikkelen.

Wat is een kindcentrum?

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de opvang?

Uw kind aanmelden voor na- of voorschoolse opvang kan via deze link. Wijzigingen kunt u doorgeven aan uw contactpersoon van de opvang.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de opvang?

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Uiteraard kunt u ons altijd even aanschieten als u iets wilt doorgeven. Maar als het niet lukt om de leerkracht te spreken op het schoolplein oid kunt u uw kind ook een briefje meegeven of de leerkracht een Parroberichtje sturen. De leerkrachten zijn ook bereikbaar via de mail. Klik hier voor de contactgegevens van al onze collega’s.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen, deze kunt u hier downloaden. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Wanneer zijn de rapportgesprekken?

De data van de rapportgesprekken staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de rapportgesprekken?

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Jennifer Hilgersom. U kunt haar bereiken via email: j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Hoe kan ik een afspraak maken met een kwaliteitsondersteuner?

Onze Intern Begeleiders zijn Marjan Sonneveld (groepen 4 tot en met 8) en Monique van Duinen (groepen 1 tot en met 3). Voor een afspraak kunt u bellen met school. U kunt hen ook een email sturen. Marjan is bereikbaar via m.sonneveld@octant.nl. Het mailadres van Monique is m.van.duinen@octant.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken met een kwaliteitsondersteuner?

Wat zijn de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage?

Kindcentrum Regenboog vraagt ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten als feestdagen, schoolreisjes en sportdagen (met uitzondering van het schoolkamp van groep 8). De ouderbijdrage is als volgt:1e kind € 50,00 per jaar - 2e kind € 45,00 per jaar - 3e kind € 40,00 per jaar.

Voor elk volgend kind steeds € 5,00 euro minder. Wanneer uw kind gedurende het schooljaar instroomt, gelden er aangepaste ouderbijdragen. Deze zijn als volgt: instroom t/m december € 50,00 p/k, instroom van januari t/m maart € 25,00 p/k en instroom vanaf april € 0,00 p/k

Wat zijn de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage?