Ziek melden

Via Parro kunt u uw kind ziekmelden bij de leerkracht van uw kind.
Denkt u er aan dit ook door te geven aan de B.S.O. en eventuele externe personen die met uw kind werken? Denk aan een logopedist of fysiotherapeut.