Vakken

Vakken

Op ons kindcentrum is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 1-2 Schatkist
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Staal
Schrijven
Groep 3-5 Methode Schrift
Rekenen
Groep 1-2 Met Sprongen Vooruit
Groep 3-8 Getal & Ruimte Junior
Wereldoriëntatie
Groep 3-8 Naut, Meander en Brandaan
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-2 Eigen bijbelrooster m.b.v. De Bijbel voor jou
Groep 3-8 Methode Kind op maandag
Engels
Groep 5-8 Groove me
Techniek
Groep 1-8 Techniektoren
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen en 123 ZING
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 Bewegingsonderwijs voor kleuters
Groep 3-8 Twee keer per week gymles
Opvang
Peuters Uk & Puk
* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen. Ook wordt in een aantal groepen de computer als tekstverwerker ingezet. De school beschikt over een eigen (internet)netwerk. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hermee om kunnen gaan.

Lesaanbod

Gaat uw kind al bij ons naar de opvang voordat hij of zij vier jaar wordt? Dan kan het mee doen aan de peuteropstap, om spelenderwijs kennis te maken met de kleuterklas. Hierbij werken we met Uk & Puk. Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal, en dat is ook het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast worden vaardigheden als beginnend rekenen, motorische en sociaal-communicatieve vaardigheden geoefend.

Komt uw kind bij ons op school als vierjarige? Dan is er de eerste twee jaar de tijd om spelenderwijs te wennen aan school en kennis te maken met taal, rekenen en schrijven. In onze kleutergroep zitten kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar. In zo’n gemengde groep kunnen kinderen zich op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen.

Een voordeel van het werken met een gemengde groep is dat de oudere kinderen de jonge kinderen kunnen helpen. Daarmee ontwikkelen zij ook hun sociale vaardigheden. De jongere kinderen kunnen bovendien bij hun oudere klasgenoten ‘afkijken’. In de kleutergroep wordt door middel van spel al aandacht besteed aan voorbereidend lezen, taal schrijven en rekenen. Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek, doen taalspelletjes als rijmen en lettergrepen klappen en maken kennis met begrippen als groot/klein, grootste/kleinste. In de klas is ontwikkelingsmateriaal aanwezig waarmee de leerlingen spelenderwijs vaardigheden leren die ze vanaf groep 3 kunnen toepassen.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 1-2 Schatkist
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Staal
Schrijven
Groep 3-5 Methode Schrift
Rekenen
Groep 1-2 Met Sprongen Vooruit
Groep 3-8 Getal & Ruimte Junior
Wereldoriëntatie
Groep 3-8 Naut, Meander en Brandaan
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-2 Eigen bijbelrooster m.b.v. De Bijbel voor jou
Groep 3-8 Methode Kind op maandag
Engels
Groep 5-8 Groove me
Techniek
Groep 1-8 Techniektoren
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen en 123 ZING
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 Bewegingsonderwijs voor kleuters
Groep 3-8 Twee keer per week gymles
Opvang
Peuters Uk & Puk
* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen. Ook wordt in een aantal groepen de computer als tekstverwerker ingezet. De school beschikt over een eigen (internet)netwerk. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hermee om kunnen gaan.