Praktische zaken

Praktische zaken van A tot Z

Op deze pagina vindt u enkele praktische zaken uit het alledaagse leven op ons kindcentrum op een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leraren op school, de medewerkers van de opvang, kijk op de website, bel of mail.

Belangrijke adressen

Bestuur Octant
Directeur-bestuurder
dhr. H. Bosma
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

Onderwijs
Kindcentrum Regenboog
Koningin Julianastraat 1
2631 BK Nootdorp
Telefoon: 015-3109519
info.kindcentrumregenboog@octant.nl

Locatie Sytwinde
Sytwinde 115
2631 GS Nootdorp
Telefoon: 015-3109519
info.kindcentrumregenboog@octant.nl

Opvang

Buitenschoolse Opvang
Kinderen t/m 8 jaar: Locatie Sytwinde
Kinderen 8 t/m 12 jaar: Locatie Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat 1
2631BK Nootdorp
Telefoon: 06-14976566

Sytwinde 115
2631 GS Nootdorp
Telefoon: 06-13029756

Peuteropvang
Sytwinde en Kon. Julianastraat
Telefoon: 0152579043
E-mailadres: info@skippypepijn.nl

Onderwijs
Directeur
Patrick Kort-Spoelman
p.kortspoelman@octant.nl

Adjunct-directeur
Berradina Hek
b.hek@octant.nl

Manager kinderopvang
Pauline Visser
p.visser@skippypepijn.nl

Afdeling planning en plaatsing kinderopvang
Diana Heuvink
planning@skippypepijn.nl
015-369 50 21

Administratie
Nienke van Wijk
n.van.wijk@octant.nl

MR van Kindcentrum
Regenboog
Mr.regenboog@octant.nl

OR van Kindcentrum Regenboog
Or.regenboog@octant.nl

Oudercommissie opvang Kindcentrum Regenboog
loc-klauterbeer@skippypepijn.nl

Externe contacten

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
E-mail: info@owinsp.nl
Internet: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over het onderwijs:
0800-8051 (gratis)

JGZ Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
Fax: 070 – 3020836
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Informatie van de Rijksoverheid
Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

Samenwerkingsverband PPO Delflanden
www.ppodelflanden.nl

Excursiebeleid

Jaarlijks gaan we meerdere keren met de leerlingen op excursie. De bestemming is gekoppeld aan de leerstof. We vragen ouders om ons met de auto te brengen of ons te begeleiden in het openbaar vervoer. Eens in de drie jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp. Wij gaan daarvoor naar een vaste locatie in Ter Aar. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolkamp bedraagt € 125,00 per kind. In dit bedrag zijn de kosten voor het kamphuis, de busreis, het eten, de kampactiviteiten, musical en het afscheid van groep 8 inbegrepen.

Fietsen naar school

Leerlingen die verder van het kindcentrum wonen, kunnen met de fiets komen. We beschikken over voldoende ruimte om de fietsen bij de fietsenstalling te zetten.

Levensbeschouwing

De christelijke identiteit van Octant is te herkennen in de Bijbelverhalen die we aan de hand van de kinderbijbel in de kleutergroepen en de methode Kind op Maandag in de groepen 3 t/m 8 vertellen. Daarbij zingen we ook liedjes en bidden we met de kinderen. Onze christelijke identiteit speelt een belangrijke rol in de sociale omgangsvormen van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en overtuigingen van anderen. Ons kindcentrum staat daarom open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Gymles

De gymlessen zijn 2 keer per week op. De gymlessen zijn verplicht. Als uw kind niet kan meedoen aan de les, kunt u dit vooraf schriftelijk doorgeven. Vanaf groep 5 is douchen verplicht. Ook als uw kind niet kan/mag douchen, kunt u dit vooraf schriftelijk doorgeven. Voor de gymnastiekles is de volgende kleding nodig:

- gymschoenen
- korte broek en shirt of gympak

Bij mooi weer (tot de herfstvakantie en na 1 april) gymmen de kinderen van de bovenbouw regelmatig buiten. Hiervoor zijn goede gymschoenen nodig. Dus geen balletschoenen of ander dun schoeisel.