Kindcentrum

Kindcentrum Regenboog is de 37e school in Nederland die zichzelf officieel een kindcentrum mag noemen. De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa. Er is veel aandacht voor de unieke talenten van ieder kind en we leren hen middels het model 'The leader in me' van Sean Covey leiderschap te nemen over hun eigen leven.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang Kindcentrum Regenboog Octant
Kindcentrum Regenboog Octant

Kindcentrum en Regenboog

Octant wil op termijn al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Regenboog is al langere tijd zo'n kindcentrum. Op onze school kan uw kind tussen 7:30 uur en 18:30 uur worden opgevangen. Uw kind wordt 's morgens naar de eigen klas gebracht en wordt daar ook weer opgehaald. Na schooltijd is er voor alle kinderen een afwisselend activiteitenaanbod. Kinderen kunnen knutselen, zingen, lezen, of lekker vrij bewegen op het schoolplein of in de gymzaal. Zo wordt onze school een nóg leukere, meer vertrouwde plek voor u en uw kinderen!

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang.

Kindcentrum Regenboog Octant