Kindcentrum in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs en de opvang in ons kindcentrum. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe kindcentrum Regenboog scoort op verschillende punten.

Waardering Octantscholen

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,7 7,6
Sfeer 8,1 8,1
Onderwijs 8,0 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,9
Veiligheid op school 7,8 7,8
Voorzieningen 7,8 7,8
Wat vinden ouders van ... Kindcentrum Regenboog
... de school 8,1
... de leerkracht 8,8
... de communicatie 8,7
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 7,5
Wat vinden de leerlingen op Kindcentrum Regenboog?
Ik heb een leuke juf/meester 9,1
De juf/meester kan goed uitleggen 9,3
Ik voel me fijn op school 8,9
Ik voel me veilig op school 9,4
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 9,3
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 9,0
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 9,4
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.

Kindcentrum in cijfers

Met 12 groepen en 305 leerlingen heeft elke groep op kindcentrum Regenboog gemiddeld 25 leerlingen. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 32 medewerkers.

Wat vinden ouders van ... Kindcentrum Regenboog
... de school 8,1
... de leerkracht 8,8
... de communicatie 8,7
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 7,5
Wat vinden de leerlingen op Kindcentrum Regenboog?
Ik heb een leuke juf/meester 9,1
De juf/meester kan goed uitleggen 9,3
Ik voel me fijn op school 8,9
Ik voel me veilig op school 9,4
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 9,3
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 9,0
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 9,4
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.
Overtuigd?
Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoort kindcentrum Regenboog boven het landelijk gemiddelde. Vraag een kennismakingsgesprek aan voor een rondleiding en persoonlijk gesprek!

Prestaties van onze leerlingen

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets
Kindcentrum Regenboog Inspectienorm
2016 537,9 534,9
2017 537,5 535,6
2018 534,6 534,2
2019 536 534,6
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2020)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 40%
Vmbo/Havo 13%
Havo 23%
Havo/Vwo 7%
Vwo 17%
Kindcentrum Regenboog Regiogemiddelde
Gemiddeld cijfer 8,2 7,7
Mijn kind gaat met plezier naar de BSO 100%
Hier bent u het meest tevreden over
De kwaliteit van de medewerkers
Het dageijkse activiteitenaanbod en/of spelmateriaal
De binnen- en/of buitenruimte

Opvang

Maar liefst alle ouders geven aan dat hun kind met plezier naar de opvang gaat, en dat is voor ons het meest belangrijk. Vooral onze medewerkers, het activiteitenaanbod en de ruimtes spreken de ouders aan. Het is fijn dat ons doel om een fijne, vertrouwde plek te zijn waar school en kinderopvang samenkomen, ook in de praktijk wordt gewaardeerd.

Kindcentrum Regenboog Regiogemiddelde
Gemiddeld cijfer 8,2 7,7
Mijn kind gaat met plezier naar de BSO 100%
Hier bent u het meest tevreden over
De kwaliteit van de medewerkers
Het dageijkse activiteitenaanbod en/of spelmateriaal
De binnen- en/of buitenruimte

Inspectierapport

Kindcentrum Regenboog krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit is een bevestiging dat onze inzet zijn vruchten afwerpt! Download het gehele rapport.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp