Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn

The Leader in Me

Wij denken dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap. Ieder mens is geschapen met een doel, talenten en unieke eigenschappen. Om die ten volste te benutten, werken we met het concept ‘The Leader in Me’ van Sean Covey.

‘The Leader in Me’ gaat uit van zeven gewoonten, die wij integreren in het onderwijs en de opvang. Deze gewoonten passen wij als leerkrachten en medewerkers ook toe op onze eigen ontwikkeling. 

Begin bij jezelf

Gewoonte 1: Wees proactief. Maak je eigen keuzes.
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen. Maak een plan.
Gewoonte 3: Doe belangrijke zaken eerst. Eerst werken, dan spelen.

Werk samen
Gewoonte 4: Denk win-win. Zoek naar voordeel voor iedereen.
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat.
Gewoonte 6: Creëer synergie. Samen is beter.

Zorg goed voor jezelf
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp. Evenwicht voelt het best.


Tijdens de opvang wordt bij de peuters en kleuters de basis voor ‘The Leader in Me’ gelegd met de pedagogische cirkel. Hierbij focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we hen respect te hebben voor elkaar. Het concept sluit uitstekend aan bij onze Kanjertraining.