Duurzaam samen

Duurzaam samen

Doorgaande lijn

Kindcentrum Regenboog realiseert een doorgaande lijn in opvang en basisonderwijs. Veiligheid en geborgenheid zijn voorwaarden voor groei. Evenals respect voor elkaar. Opvang, gezin, school en partners werken samen. Een voorbeeld hiervan is de peuteropstap, waar de peuters van de opvang alvast een dagdeel komen wennen in de kleuterklas en kunnen kennismaken en spelen met hun toekomstige klasgenootjes. Ook organiseren wij gecombineerde oudercontactavonden, zodat u altijd een afspraak heeft met zowel de leerkracht van uw kind als met de pedagogisch medewerkers van de opvang. Bovendien komen de onderwerpen die de kinderen leren op school, terug in de activiteiten van de opvang. Zo sluiten onderwijs en kinderopvang naadloos op elkaar aan en zijn opvang en school gevestigd in hetzelfde gebouw.